Veel actuele maatschappelijke vraagstukken vragen van ons dat wij de krachten bundelen. Dat daagt ons uit om ons met elkaar te verbinden rondom opgaven die wij delen met andere mensen en organisaties. Hierdoor denken wij niet alleen na over hoe met elkaar tot goede samenwerking te komen, maar ook hoe die samenwerking van maatschappelijk nut kan zijn. En wat zijn de juiste voorwaarden voor die samenwerking?

Deze whitepaper van Manon de Caluwé en Edwin Kaats geeft organisaties handvatten en een handelingsperspectief voor het samenwerken aan maatschappelijke opgaven:

 

Vul je gegevens in en ontvang de whitepaper met handvatten voor opgavegericht samenwerken

Ben je geïnteresseerd om in het najaar met de auteurs van gedachten te wisselen over opgavegericht samenwerken, bijvoorbeeld in de vorm van een informele ronde tafel? Stuur dan een email naar info@commoneye.nl. Manon de Caluwé of Edwin Kaats neemt dan contact met je op.